سینک ظرفشویی

 • سینک ظرفشویی باکسی مدل S500L مسترپلاس

  سینک ظرفشویی باکسی لگن راست مدل S500L مسترپلاس در ابعاد 50×116 با سینی و عمق 20 سانتی‌متر طراحی شده است. این سینک ظرفشویی دست ساز، از جنس استیل 304 ضدزنگ است. انحنای گوشه‌های لگن سینک، 12 میلی‌متر و ضخامت استیل آن 1 میلی‌متر است. نحوه نصب سینک S500L به صورت همسطح (فلاش مونت) است، می‌توان به روش زیرکار نیز نصب کرد. قطعه همراه این مدل نیز، سیفون است.

  • ابعاد 50 × 116
  • صافی سینک مربعی
  • قابلیت نصب روی صفحه
  • استیل ضدزنگ 304
 • ناموجود

  سینک ظرفشویی باکسی مدل S500R مسترپلاس

  سینک ظرفشویی باکسی لگن چپ مدل S500R مسترپلاس در ابعاد 50×116 با سینی و عمق 20 سانتی‌متر طراحی شده است. این سینک ظرفشویی دست ساز، از جنس استیل 304 ضدزنگ است. انحنای گوشه‌های لگن سینک، 12 میلی‌متر و ضخامت استیل آن 1 میلی‌متر است. نحوه نصب سینک S500R به صورت همسطح (فلاش مونت) است، می‌توان به روش زیرکار نیز نصب کرد. قطعه همراه این مدل نیز، سیفون است.

  • ابعاد 50 × 116
  • صافی سینک مربعی
  • قابلیت نصب روی صفحه
  • استیل ضدزنگ 304
 • سینک ظرفشویی باکسی مدل S509DF مسترپلاس

  سینک ظرفشویی باکسی مدل S509DF مسترپلاس در ابعاد 50×89 با عمق 20 سانتی‌متر طراحی شده است. این سینک ظرفشویی دست ساز، دو لگنه از جنس استیل 304 ضدزنگ است. انحنای گوشه‌های لگن سینک، 12 میلی‌متر و ضخامت استیل آن 1 میلی‌متر است. نحوه نصب سینک S509DF به صورت همسطح (فلاش مونت) است، می‌توان به روش زیرکار نیز نصب کرد. قطعه همراه این مدل نیز، سیفون است.

  • ابعاد 50 × 89
  • صافی سینک مربعی
  • قابلیت نصب روی صفحه
  • استیل ضدزنگ 304
 • سینک ظرفشویی باکسی مدل S508DF مسترپلاس

  سینک ظرفشویی باکسی مدل S508DF مسترپلاس در ابعاد 50×78 با عمق 20 سانتی‌متر طراحی شده است. این سینک ظرفشویی دست ساز، دو لگنه از جنس استیل 304 ضدزنگ است. انحنای گوشه‌های لگن سینک، 12 میلی‌متر و ضخامت استیل آن 1 میلی‌متر است. نحوه نصب سینک S508DF به صورت همسطح (فلاش مونت) است، می‌توان به روش زیرکار نیز نصب کرد. قطعه همراه این مدل نیز، سیفون است.

  • ابعاد 50 × 78
  • صافی سینک مربعی
  • قابلیت نصب روی صفحه
  • استیل ضدزنگ 304
 • ناموجود

  سینک ظرفشویی باکسی مدل S507DU مسترپلاس

  سینک ظرفشویی باکسی مدل S507DU مسترپلاس در ابعاد 45 × 89 با عمق 20 سانتی‌متر طراحی شده است. این سینک ظرفشویی دست ساز، دو لگنه از جنس استیل 304 ضدزنگ است. انحنای گوشه‌های لگن سینک، 12 میلی‌متر و ضخامت استیل آن 1 میلی‌متر است. نحوه نصب سینک S507DU به صورت زیرکار (زیرکورینی) است، می‌توان به روش همسطح نیز نصب کرد. قطعه همراه این مدل نیز، سیفون است.

  • ابعاد 45 × 89
  • صافی سینک مربعی
  • قابلیت نصب زیر صفحه
  • استیل ضدزنگ 304
 • سینک ظرفشویی باکسی مدل S506DU مسترپلاس

  سینک ظرفشویی باکسی مدل S506DU مسترپلاس در ابعاد 45 × 78 با عمق 20 سانتی‌متر طراحی شده است. این سینک ظرفشویی دست ساز، دو لگنه از جنس استیل 304 ضدزنگ است. انحنای گوشه‌های لگن سینک، 12 میلی‌متر و ضخامت استیل آن 1 میلی‌متر است. نحوه نصب سینک S506DU به صورت زیرکار (زیرکورینی) است، می‌توان به روش همسطح نیز نصب کرد. قطعه همراه این مدل نیز، سیفون است.

  • ابعاد 45 × 78
  • صافی سینک مربعی
  • قابلیت نصب زیر صفحه
  • استیل ضدزنگ 304
 • ناموجود

  سینک ظرفشویی باکسی مدل S505SF مسترپلاس

  سینک ظرفشویی باکسی مدل S505SF مسترپلاس در ابعاد 50 × 75 با عمق 20 سانتی‌متر طراحی شده است. این سینک ظرفشویی دست ساز، تک لگنه از جنس استیل 304 ضدزنگ است. انحنای گوشه‌های لگن سینک، 12 میلی‌متر و ضخامت استیل آن 1 میلی‌متر است. نحوه نصب سینک S505SF به صورت همسطح (فلاش مونت) است، می‌توان به روش زیرکار نیز نصب کرد. قطعه همراه این مدل نیز، سیفون است.

  • ابعاد 50 × 75
  • صافی سینک مربعی
  • قابلیت نصب زیر صفحه و روی صفحه
  • استیل ضدزنگ 304
 • ناموجود

  سینک مدل S504SF

  ۱۰,۷۰۳,۵۶۰ تومان

  سینک ظرفشویی باکسی مدل S504SF مسترپلاس

  سینک ظرفشویی باکسی مدل S504SF مسترپلاس در ابعاد 50 × 45 با عمق 20 سانتی‌متر طراحی شده است. این سینک ظرفشویی دست ساز، تک لگنه از جنس استیل 304 ضدزنگ است. انحنای گوشه‌های لگن سینک، 12 میلی‌متر و ضخامت استیل آن 1 میلی‌متر است. نحوه نصب سینک S504SF به صورت همسطح (فلاش مونت) است، می‌توان به روش زیرکار نیز نصب کرد. قطعه همراه این مدل نیز، سیفون است.

  • ابعاد 50 × 45
  • صافی سینک مربعی
  • قابلیت نصب زیر صفحه و روی صفحه
  • استیل ضدزنگ 304
 • سینک ظرفشویی باکسی مدل S503SU مسترپلاس

  سینک استیل باکسی مدل S503SU مسترپلاس در ابعاد 45 × 75 با عمق 20 سانتی‌متر طراحی شده است. این مدل، سینک ظرفشویی تک لگنه بزرگ از جنس استیل 304 ضدزنگ است. انحنای گوشه‌های لگن سینک، 12 میلی‌متر و ضخامت استیل آن 1 میلی‌متر است. می‌توان این سینک را به دو روش زیرکار و فلاش مونت نصب کرد. قطعه همراه این مدل نیز، سیفون است.

  • استیل ضدزنگ 304
  • صافی سینک مربعی
  • قابلیت نصب زیر صفحه و روی صفحه
Go to Top